Menu


ARTYKUŁY

Jak i na czym kręcić żeby wygrywać?

W poprzednim artykule Krzysiek dowiedział się w jaki sposób skutecznie walczyć ze swoimi zbędnymi kilogramami. W końcu pojął jakie znaczenie ma optymalna waga i skład ciała u kolarzy, że często te proporcje decydują o możliwościach wysiłkowych i uzyskiwanych wynikach. Z drugiej strony można się tym w ogóle nie przejmować, przecież można być grubym i jeść […]

Walka o każdy gram, czyli waga kolarza i wyniki sportowe

Do napisania artykułu zmotywował mnie mój kolega Krzysiek, który toczy od kilku sezonów heroiczną walkę ze swoją nadwagą. Zainteresował mnie kolarstwem górskim MTB i XC. Dzięki niemu zacząłem jeździć, dlatego niejako chciałbym spłacić dług i wskazać mu odpowiedni kierunek, ale przede wszystkim zmotywować do skutecznego działania. Kolarze doskonale zdają sobie sprawę, że kontrola wagi i […]

Fizjologia wysiłku i odżywianie w XC i MTB

Czym jest kolarstwo górskie Jest to typ kolarstwa, który wykorzystuje rowery górskie przystosowane do poruszania się po trudnym, górskim terenie. Jest to forma kolarstwa ciesząca się w ostatnich latach dużą popularnością. Znajduje zainteresowanie zarówno wśród amatorów, jak również wśród osób profesjonalnie zajmujących się kolarstwem. Ten rodzaj kolarstwa zyskał sobie również przychylność, ze względu na możliwość […]

Przygotowanie motoryczne i kontuzje w tenisie ziemnym

Wymagania motoryczne Tenis ziemny to sport o acyklicznym charakterze, zmiennej intensywności oraz różnym czasie trwania działań ruchowych. Wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych ma decydujące znaczenie dla odniesienia sukcesu w tenisie. Tenis ziemny wymaga od zawodnika rozwiniętych wszystkich cech motorycznych. Najważniejsze z nich to: koordynacja ruchowa, szybkość i zwinność. Jednak podstawą jest odpowiedni poziom wytrzymałości tlenowej, siły […]

Przygotowanie motoryczne w narciarstwie alpejskim

Obecnie narciarstwo zjazdowe stawia przed zawodnikami bardzo wysokie wymagania pod względem przygotowania motorycznego, które stanowi bazę na podstawie której dopiero rozwija się umiejętności techniczne w jeździe na nartach. Osiągnięcie odpowiedniej bazy motorycznej umożliwia rywalizację na najwyższym poziomie, wydłuża czas kariery sportowej zawodnika i wpływa znacząco na obniżenie ryzyka kontuzji. Prawidłowe przygotowanie motoryczne wskazuje przede wszystkim […]

CrossFit Mobility – Rehabilitacja i fizjoterapia w jednym

Organizm ludzki posiada niebywałą zdolność do samo leczenia. Właściwie niezależnie od wieku i stanu fizycznego ciało jest w stanie naprawić olbrzymią liczbę tkanek. Oczywiście zerwane więzadło krzyżowe samo się nie przyczepi, a przepuklina dyskowa wymaga długiego leczenia, ale ciało ludzkie potrafi znieść bardzo wiele, zanim się w końcu podda (Starrett 2015). Zadaniem każdego trenera czy […]

Trener Przygotowania Motorycznego

Różnice występujące w sposobie pracy pomiędzy trenerami od przygotowania motorycznego, a trenerami personalnymi, instruktorami CrossFit, trenerami kulturystyki czy fizjoterapeutami są bardzo duże i wbrew pozorom nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Każda z wymienionych osób jest osobnym ekspertem oraz wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje, mającym ukierunkowaną wiedzę oraz doświadczenie […]

Test FMS

Functional Movement Screen (FMS) jest kompleksowym i funkcjonalnym testem screeningowym wykorzystywanym w sporcie oraz rehabilitacji sportowej do oceny stanu funkcjonalnego badanych. Składa się z serii 7 funkcjonalnych testów ruchowych pozwalających na ocenę jakości podstawowych wzorców ruchowych, rozpoznaniu istniejących deficytów i asymetrii funkcjonalnych, na określenie ryzyka urazu (Cook 2011). Prawidłowe wykonanie poszczególnych testów jest zadaniem kompleksowym […]

System CrossFit

Artykuł jest naukową próbą sklasyfikowania i usystematyzowania systemu treningowego CrossFit w oparciu o opracowania wybitnych teoretyków teorii sportu i treningu sportowego. Pamiętać należy, że CrossFit jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego używanie bez stosownych uprawnień i zezwoleń jest zabronione. CrossFit System treningowy CrossFit (CF), określany mianem dyscypliny sportowej, stał się obecnie jednym z najbardziej popularnych sportów […]

Trening Funkcjonalny

Treningiem funkcjonalnym (TF) możemy nazywać każdy rodzaj aktywności fizycznej przyczyniający się bezpośrednio do uzyskania oraz poprawy szeroko rozumianej sprawności i kondycji fizycznej. Sprawność fizyczna to właściwość człowieka, na którą składa się określony poziom zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych, warunkujących wykonanie konkretnego wysiłku fizycznego mniej lub bardziej efektywnie (Drabik 1995). Za wysoce sprawnego fizyczne uznamy takiego […]

Przygotowanie Motoryczne

Baza motoryczna to stan optymalnego rozwoju wszystkich zdolności motorycznych, niezbędnych dla każdej dyscypliny sportu. Optymalny rozwój oznacza taki poziom rozwoju zdolności […]

Trener i trening personalny

Oczywiste jest, że trenerem personalnym zostaje osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie, niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje zgromadzone w czasie procesu edukacji. Dysponująca odpowiednio długim stażem instruktorskim […]

© 2020 MF Michał Ficoń