Menu


Trener Przygotowania Motorycznego

Różnice występujące w sposobie pracy pomiędzy trenerami od przygotowania motorycznego, a trenerami personalnymi, instruktorami CrossFit, trenerami kulturystyki czy fizjoterapeutami są bardzo duże i wbrew pozorom nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Każda z wymienionych osób jest osobnym ekspertem oraz wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, posiadającym stosowne uprawnienia i kwalifikacje, mającym ukierunkowaną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

Dzisiejszy świat sportu wyczynowego stawia przed zawodnikami bardzo wysokie wymagania pod względem przygotowania motorycznego, które stanowi bazę na podstawie której rozwija się umiejętności techniczno-taktyczne. Osiągnięcie odpowiedniej bazy motorycznej umożliwia rywalizację na najwyższym poziomie, wydłuża czas kariery sportowej i wpływa znacząco na obniżenie ryzyka urazu lub kontuzji wśród zawodników. Prawidłowe przygotowanie motoryczne sportowca wskazuje przede wszystkim na komplementarność szkolenia. Głównymi aspektami szkolenia są działania ukierunkowane na periodyzację i optymalizację treningu z uwzględnieniem indywidualnych cech zawodnika jak, odniesienie ich do całej dyscypliny. Umiejętność prawidłowego przygotowania fizycznego jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, ponieważ od trenera wymagana jest kompleksowa wiedza z zakresu wielu dyscyplin i form treningu oraz stosowanych metod. Kompleksowe przygotowanie motoryczne jest częścią profesjonalnego treningu sportowego.

Trenerzy od przygotowania motorycznego, stają się coraz bardziej popularni w Polsce. Coraz więcej drużyn decyduje się na zatrudnienie takich trenerów aby pomoc swoim zawodnikom w rozwoju. Ci trenerzy dbają o kondycje fizyczną zawodników, rozwijają u nich niezbędne cechy motoryczne jak: siła, dynamika, moc, szybkość, zwinność, gibkość, kondycja ruchowa, działania wpływają na progres aktywnej masy mięśniowej i regres zbędnej tkanki tłuszczowej itp. Programowanie treningów dla sportowców, optymalizacja procesu szkolenia wpływająca korzystnie na czynniki wymienione powyżej zapobiega kontuzjom oraz pomaga zawodnikom utrzymać najwyższą formę przez cały sezon. Wzrasta potencjał motoryczny sportowców i umiejętności czysto sportowe. Trenerzy od przygotowania motorycznego zajmują się również tworzeniem indywidualnych planów żywieniowych w których zwraca się uwagę na wiek, masę ciała, wzrost, ilość treningów oraz startów w zawodach, bierze się pod uwagę upodobania i nawyki żywieniowe każdego ze sportowców. Baza motoryczna to stan optymalnego rozwoju wszystkich zdolności motorycznych, niezbędnych dla każdej dyscypliny sportu. Optymalny rozwój oznacza taki poziom rozwoju poszczególnych cech motorycznych, który maksymalnie wpływa na osiągnięcie wysokiej skuteczności działania, techniczno-taktycznej w danej dyscyplinie. Właściwe proporcje warunkują wysoką formę sportową i zdolność do osiągania wysokich wyników oraz predysponują do mistrzostwa sportowego obniżając znacząco ryzyko kontuzji.

Każda dyscyplina sportowa jest inna. Koszykówka rożni się od piłki nożnej, narciarstwo zjazdowe od tenisa a lekkoatletyka od pływania. Zawodnicy maja inne zapotrzebowania w zależności od tego jaki sport uprawiają. Oprócz tego sportowcy z tej samej dyscypliny, częściowo będą potrzebowali w pewnych obszarach odmiennego procesu szkolenia, innego treningu i ćwiczeń od swojego kolegi z drużyny. Trener przygotowania motorycznego w trakcie swojej pracy, obserwuje oraz analizuje biomechanikę ruchu, zdobywa wiedzę o kontuzjach i specyficznych urazach występujących w obszarze danej dyscypliny sportowej. Odpowiednio sterując treningiem, wpływa korzystnie na zawodników obniżając znacznie czynnik urazowości, zapobiega kontuzjom eliminującym sportowców z rywalizacji. Żeby skutecznie zapobiegać urazom, potrzebna jest odpowiednia wiedza o funkcjonowaniu człowieka: z anatomii, fizjologii wysiłku oraz biomechaniki ruchu, którą zdobywa się na kierunkowych studiach w procesie wieloletniej edukacji, z książek naukowych oraz innych dodatkowych materiałów szkoleniowych. Każdy ze sportowców ma inne zapotrzebowania, różne zdolności motoryczne czy siłowe, oraz inna historie związaną z kontuzjami i urazami, więc na każdego trzeba patrzeć z osobna, odpowiednio dostosowywać programowanie treningu motorycznego do zdolności i aktualnej formy sportowej zawodnika. Dodatkowe czynniki które muszą być brane pod uwagę to wiek, masa ciała, wzrost zawodnika, stabilność posturalna, koordynacja ruchowa oraz sprawność ruchowa, inaczej mobilność.

Trener od przygotowania motorycznego powinien stale się dokształcać i uczyć, poszerzać swój warsztat umiejętności, zdobywać wiedzę poprzez codzienna lekturę, dodatkowo uczęszczać konferencję i szkolenia zdobywając kolejne certyfikaty i uprawnienia. Trenerzy od przygotowania motorycznego powinni być w stałej komunikacji z innymi trenerami i specjalistami z całego świata, z którymi mogliby wymieniać się doświadczeniami oraz rezultatami swojej pracy. Praca trenera motorycznego jest bardzo specyficzna i wymaga ciągłego rozwoju który trwa przez całą jego karierę. Taki trener nigdy nie może zatrzymać się w miejscu, ponieważ sport ciągle i nieustannie, dynamicznie się rozwija.

Michał Ficoń

© 2020 MF Michał Ficoń