Menu


CrossFit Mobility – Rehabilitacja i fizjoterapia w jednym

Organizm ludzki posiada niebywałą zdolność do samo leczenia. Właściwie niezależnie od wieku i stanu fizycznego ciało jest w stanie naprawić olbrzymią liczbę tkanek. Oczywiście zerwane więzadło krzyżowe samo się nie przyczepi, a przepuklina dyskowa wymaga długiego leczenia, ale ciało ludzkie potrafi znieść bardzo wiele, zanim się w końcu podda (Starrett 2015).
Zadaniem każdego trenera czy instruktora CF względem uczestników jest wybór odpowiednich środków i form prowadzenia zajęć w celu poprawy stanu zdrowia i osiągania wysokiej sprawności fizycznej. W specjalistycznych studiach oraz certyfikowanych klubach CF, z odpowiednio wykształconą kadrą instruktorską, każde zajęcia rozpoczyna się od rozgrzewki, której zadaniem jest odpowiednie przygotowanie całego aparatu ruchu do części głównej. Duży nacisk powinno kłaść się Mobility, ćwiczenia z pogranicza treningu funkcjonalnego i fizjoterapii, mające na celu mobilizację oraz przygotowanie powierzchni stawowych, całego układu mięśniowego i więzadłowego do ciężkiego wysiłku planowanego w części głównej CF WOD.

Ciało człowieka jest stworzone do ruchu. Sprawność ruchowa umożliwia nam na co dzień funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozwijanie i doskonalenie potencjału ruchowego wpływa korzystnie na poprawę stanu zdrowia. Obecnie większość dnia człowiek spędza w pozycji siedzącej lub stojącej, przemieszcza się używając samochodu lub środka komunikacji miejskiej. Z dynamiki tak potrzebnej dla zdrowia naszego kręgosłupa, mięśni i stawów w bardzo krótkim czasie przerzuciliśmy się na statykę. Dodatkowo, jeżeli podejmujemy jakiś wysiłek fizyczny to zazwyczaj cechuje go bardzo wysoka intensywność. Dynamiczny ruch działa na często osłabiony strukturalnie narząd ruchu, jest to najprostsza droga do przeciążeń i kontuzji. Techniki jakie stosujemy w trakcie zajęć Mobility, zaczerpnięte są z fizjoterapii i pogranicza rehabilitacji ruchowej, pozwalają przygotować narząd ruchu do intensywnego wysiłku działając na tkanki miękkie, więzadła i powierzchnie stawowe oraz ścięgna. Pomagamy wzmocnić je, przywrócić w nich stan fizjologii, zmniejszamy ryzyko wystąpienia urazu przeciążeniowego, wpływamy korzystnie na rozwój formy i umiejętności sportowych naszych podopiecznych. Podstawowym zadaniem jest mobilizacja oraz aktywizacja całego układu ruchu.

Kiedy zachodzi taka potrzeba, w trakcie zajęć Mobility wykonujemy ćwiczenia wywodzące się z gimnastyki korekcyjnej, która jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w której ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. Najczęściej występujące wady jak plecy okrągłe, plecy wklęsłe i wklęsło-okrągłe oraz skoliozy pierwszego stopnia powstają na skutek zaburzenia napięć w układzie mięśniowym – dystonii mięśniowej. Odpowiednio ukierunkowany program ćwiczeń korekcyjnych wpływa korzystnie na postawę ciała, zapobiega dalszemu postępowaniu wady, wzmacnia grupę mięśni posturalnych odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa, eliminuje wszelkie dolegliwości bólowe.

Wdrożone do programu treningowego ćwiczenia Mobility przyczyniają się przede wszystkim do ochrony zdrowia oraz do przywracania utraconej sprawności ruchowej. Mobility jest również pewną formą rehabilitacji, działaniem na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie, poprzez zastosowanie rozmaitych ćwiczeń mających na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności ruchowej. Zdolności do pracy oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym, powrotu do aktywnego trybu życia lub sportu po odniesionej kontuzji.

Techniki stosowane w Mobility pozwalają przygotować we właściwy sposób narząd ruchu na intensywny i ciężki wysiłek, między innymi działając na takie tkanki jak więzadła, powierzchnie stawowe czy ścięgna. Mobility pomaga też wzmocnić je i przywrócić w nich stan fizjologii. Mobility jest kluczowym elementem systemu treningowego CF. Podstawowym celem jest zmniejszenie ryzyka występowania urazu, aktywizacja i mobilizacja całego układu ruchu, zwłaszcza tkanek miękkich, więzadeł i stawów.

Michał Ficoń

© 2020 MF Michał Ficoń